Humor

Deze kikker was als klein kikkertje de volière binnen gedrongen door het gaas. Hij had zich tegoed gedaan aan de vliegenmaden en het insectenvoer, gegroeid en geen kans gezien om de voliere meer te verlaten. Hij liet zich alles goed smaken in deze vijandenvrije ruimte. Het was wel even schrikken als je in de voliere opzij kijkt omdat je iets ziet bewegen op een nestkastje en je wordt door een paar bolle ogen aangekeken alsof je een indringer bent.

 

 

Uitslover

 

 

 

 

Als ze jong zijn kunnen ze nog goed met elkaar opschieten.

Dieren zijn soms net als mensen.......