Nieuws

Het broedseizoen 2014 voor wat betreft het broeden binnen is inmiddels zo goed als afgelopen. De resultaten zijn als volgt:

11 jonge dwergrietvinken; 5 prachtnonnen; 3 driekleurnonnen; 21 maskeramadines; 2 forbes-papegaaiamadines;8 roodkoppapegaaiamadines ( inmiddels allemaal verkocht en als soort niet meer in bezit). De Chinese zwartkopnonnen hebben 3 jongen grootgebracht maar deze zijn 2013 geringd

De gele Rietvinken in de voliere hebben samen vier jongen grootgebracht. Vandaag of morgen vliegen de eerste uit. Eigenlijk zijn het hun eigen jongen niet. Ik heb de eieren geruild met die van twee koppels Japanse meeuwen, om er in ieder geval van verzekerd te zijn dat de jongen grootgebracht zouden worden. De Rietvinken hebben mogen aantonen dat ze het zelf ook kunnen door de meeuwtjes groot te brengen. Volgende ronde mogen de Gele Rietvinken alles zelf doen.

Heden, 20 oktober 2015 zijn de eerste vogels ingekooid voor een tentoonstelling in Zaandam van o.a. de regio Lonchura's. Ingezonden:

2 gele rietvinken

2 dwergrietvinken

1 prachtnon en

1 driekleurnon

Ben benieuwd wat deze eerste show oplevert.

 

Dwergrietvinken in de prijzen, zilver en brons. Overige vogels 90/91 punten. Valt niet tegen.

oktober 2016, de tentoonstellingen gaan weer beginnen. De vogels staan al enige weken opgekooid en zien er goed uit.

 De Paradijsvogel in Zaandam is de eerste TT waar de vogels heen gaan.

Bij de opening was het bijzonder druk. Veel mensen stonden buiten en konden dus niet horen wat binnen gezegd werd. Zelf kon ik ook niets horen dus liet mij aan de hand van de catalogus verrassen . De verassing was compleet:

Voor het eerst behaalde een vogel van mij 95 punten ( dat kon ook niet eerder omdat zo'n hoog puntenaantal in voorgaande jaren nooit gegeven werd). Een dwergrietvink was de gelukkige. Voorts kampioen stellen met prachtnonnen en.... dat was het mooiste , de beste 5 vogels van de LMC Lonchuras ( LMC had hier de Regioshow). Al met al een mooi resultaat.

S&O te Schagen

Het tweede weekend van November was het zover dat onze eigen show ging draaien. Nadat de zaal prachtig aangekleed was vond op vrijdagavond de opening met de prijsuitreiking plaats. Hier waren de resultaten nog beter dan in Zaandam nl:

Kampioen tropen en algemeen kampioen van de tentoonstelling met een driekleurennon en , jawel, weer 95 punten.

Kampioen stellen met prachtnonnen en ook hier met de 5 beste vogels winnaar van het algemeen klassement. Beter kan haast niet meer.