Gouldamadines

 

Gouldamadines zijn zeer rustige sociale vogels die zonder problemen bij andere tropen gehouden kunnen worden. Hun natuurlijke  kleurenpracht is overweldigend en daarom vind ik het jammer dat zoveel mutaties min of meer "kleurloos" gekweekt worden.

Behuizing en vloerbedekking

Goulds kunnen worden gehouden in broedkooien of in de buitenvoliere. Indien gebruik wordt gemaakt van broedkooien moeten deze wel een lengte hebben van 120 cm. Goulds kunnen soms hun ontlasting niet goed kwijt en zeker in de broedtijd wanneer de vogels van broeden wisselen willen ze graag even "wild"door de kooi vliegen om de stoelgang op gang te helpen.

De lades heb ik bedekt met "dekvloer voor duiven", mij aangeraden door een voormalig duivenkweker. Het voordeel van dit materiaal, gelijkend op kattenbakkorrels is dat het veel vocht kan opnemen( 1 liter per 1liter korrels), tot 600 graden Celsius is verhit bij de productie en door zijn droogheid bacterien en luizen weinig kans geeft.

Nestkastje en nestmateriaal

het nestkastje dat ik gebruik is het bekende "tweetraps" gouldkastje. Hierin bouwen de vogels een mooi peervormig nest met een tunnelingang. Het nestmateriaal behoeft enige aandacht daar niet alle goulds hetzelfde materiaal willen gebruiken. Het is daarom handig om bij de kweker waar de vogel is gekocht direct na te vragen op welk materiaal en op welke kleur de vogel is gekweekt. Verstrek uitgaande van deze gegevens de vogel het materiaal waar hij/zij het meest op gesteld is. spoedig zal het koppel eem nest maken en eieren leggen, tenminste...... als ze elkaar mogen; anders wil het niet echt lukken.

De beste manier om een koppel bij elkaar te krijgen die elkaar liggen is om als volgt te werk te gaan;

1 Zet de pop een aantal dagen alleen in de broedkooi

2 Zet een passende man bij de pop. Als de pop wegvliegt uit de nabijheid van de man is de kans op succes niet groot

3 Zet een andere passende man bij de pop. Als de pop blijft zitten en haar kopje naar de stok buigt en schrapende bewegingen gaat maken met haar snavel over de stok richting het mannetje komt het goed. Enige minuten later laat het mannetje zijn dansende baltsbewegingen zien en is het koppel een bruidspaar geworden.

Onderscheid der sexen

Bij gouldamadines, zeker bij de wildkleuruitvoering, is het erg eenvoudig om de poppen van de mannen te onderscheiden: De mannen zijn veel intensiever van kleur dan de vrouwtjes. Verder zingen de mannen een zacht klinkend melodietje. De poppen krijgen in de broedtijd een donkergrijze tot zwarte snavel hetgeen erop duidt dat de pop broedrijp is. De Goulds zijn inmiddels zo gedomesticeerd dat het opfokken van de jongen veelal door de ouders gebeurt, Japanse meeuwen hoeven niet meer ingezet te worden.

 Inmiddels heb ik al mijn Goulds verkocht om ruimte te maken voor andere soorten. dat duurde echter niet lang, want zoals een oud Chinees spreekwoord zegt "het bloed kruipt  waar het niet gaan kan" heb ik toch weer nieuwe vogels aangeschaft. Mijn kleindochter bracht me eigenlijk op het idee. "opa, waarom heeft u die mooie vogels met al die kleurtjes niet meer?" Dus nu heb ik ze weer. Twee koppeltjes die de volière weer opfleuren, koudbroed en de eerste jongen zijn alweer verkocht. Nu, we schrijven nog midden in de Coronapandemie, zijn de eerste jongen alweer uitgekomen, 6 maar liefst uit een nest met roodkop pop en zwartkop man. Na afloop van de coronatijd de Goulds weer verkocht op een paar na voor  wat kleur in de volière.

 

 

 

 

Bijgaande foto van een Gouldamadine man is gemaakt in mijn eigen fotokooi die nu voorzien is van een door mijn kleindochter Fenne gemaakte achtergrond. in deze kooi is het mogelijk te kiezen uit diverse achtergronden.