Lezingen

Lezingen

De lezingen die ik kan verzorgen gaan over de hobby van het vogels houden als zodanig en daarbij veel over mijn eigen ervaringen en ervaringen van anderen. Hoofdzakelijk gaat het over tropische vogels, de huisvesting, hun gedrag buiten en tijdens de broedperiode, het opfokken van de jongen, het samenstellen van broedkoppels, nestmateriaal etc. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de vogels hun jongen opvoeden en aan de rol van de Japanse meeuw als pleegouders.

Voorts heb ik een lezing over inheemse vogels, dus alles wat hier in de tuin en de bossen is te zien en te horen. Het belangrijkste onderdeel bestaat uit de beschrijving van afwijkend gedrag en opvallend gedrag van de vogels om ons heen. Zo blijken diverse vogels een ware metamorfose te ondergaan bij de overgang van zomer naar winter en omgekeerd . Tevens blijkt dat bepaald voedingsgedrag bij trekvogels sterk afhankelijk is van de tijd van het jaar.

Tevens kan ik een “workshop”verzorgen die gaat over het opfokken van jonge vogels met behulp van een kropnaald. Belangrijk hierbij is het aanmaken van het voer en het hanteren van de kropnaald. De vaardigheid om op een juiste manier met een kropnaald om te gaan zorgt ervoor dat een jonge vogel die achterblijft in een nest extra voeding krijgt en weer in het voerpatroon van de ouders mee kan . Praktisch oefenen wordt gesimuleerd want een levende vogel wordt daar natuurlijk niet aan opgeofferd. Ook bij het toedienen van medicatie is een kropnaald een handig hulpmiddel ( juiste afgepaste doses en geen geklieder).