Maskeramadines

Maskeramadine

 

Maskeramadines zijn soms een beetje onvoorspelbaar. Het ene moment zijn ze zeer rustig , maar dan plotseling kunnen ze zeer paniekerig gaan rondvliegen en gedragen zich dan meer als een ongeleid projectiel dan als een vogel.

Het zijn prachtige vogels die, als ze strak in de veren zitten en goed op kleur zijn , in geen enkele broedkooi of volière zouden misstaan. Vreemd is het daarom dat in het oosten en zuiden van het land deze vogel relatief weinig wordt gehouden. Ook op tentoonstellingen is het aanbod van maskers laag, mogelijk doordat ze zich  in een TT kooi niet helemaal op hun gemak voelen en soms ook in paniek raken.

 

Behuizing en vloerbedekking

Maskeramadines stellen geen bijzondere of hoge eisen aan hun behuizing. Een eenvoudige broedkooi volstaat en in een volière voelen ze zich in de zomer ook goed op hun plaats. Tijdens het bouwen van een nest in de broedkooi is het aan te raden om op de bodem geen papier of vochtopnemende materialen als Hennephaksel etc. te gebruiken. De maskers houden ervan om papier etc. in hun nest op te nemen en dat leidt zeker tot het verdrogen van de eieren. Zand op de bodem voldoet wat mij betreft het best. Vloerdek voor duiven gaat ook prima.

 

Nestkastje en nestmateriaal

Wat voor soort nestkast je ter beschikking stelt, het maakt de maskeramadine niet uit. Als het broedpaar wil broeden wordt er gebroed, het maakt niet uit waarin , waarop of waaronder. Zelf heb ik meegemaakt dat een stel bij gebrek aan een nestkastje in een hoek op de grond een nest bouwde en daar de eieren in legde. Nestmateriaal scharrelen ze zelf bij elkaar, het is dus zaaks, zoals hierboven al vermeld, om “goed” materiaal ter beschikking te stellen. Zelf maak ik altijd een beginnetje met een nest door wat materiaal in nestvorm in het nestkastje te doen. Als je weet op welk materiaal de vogels zijn uitgebroed en opgevoed , is het handig om datzelfde materiaal ter beschikking te stellen.

 

Onderscheid der sexen

Dit is bij deze vogels een lastig onderwerp. Er zijn kwekers die “met zekerheid” weten te vertellen wat mannen en poppen zijn, maar het is mij nog steeds niet gelukt om met zekerheid te zeggen wat de man en wat de pop is. Het enige kenmerk wat de man van de pop onderscheid, is de zang. Nou ja, voor zover je van zang kan spreken. Het is meer pepperen dan zingen, maar de pop doet het minder of niet.

 

Broeden en voeden

Maskeramadines mogen niet te jong tot broeden overgaan. Het broeden op zich gaat wel goed, maar op het moment dat de jongen geboren worden schrikken ze van de beweging in het nest en verlaten het nest , gooien de jongen eruit of bijten de vleugeltjes en pootjes van de jongen af. Volgens mij heeft dit te maken met het feit dat de vogels lichamelijk volwassen zijn en dus voor nageslacht kunnen zorgen, maar geestelijk nog niet volgroeid of volwassen. Zelf begin ik met broeden als de vogels minimaal 1 jaar oud zijn. Daarom is het ook belangrijk bij aanschaf te vragen wanneer een vogel geboren is.

 

 

Jonge Maskeramadines, vlak voor het ringen. De vogels zijn hier 7 tot 8 dagen oud en worden geringd met vaste voetring maat 2,5 mm

juli 2015

inmiddels gedragen de overjarige broedkoppels zich als konijnen. Echt bij de konijnen af: na twee rondjes broeden met twee koppels staat de teller op 18 jongen.

De koppels zijn of zo broeds of zo verliefd, maar het is onmogelijk om ze te stoppen met nesten maken , eieren leggen en broeden. Zelfs zonder nestkastje worden de eieren in een voerbakje gelegd en met broeden begonnen. Verstoring van het nest en uithalen haalt niets uit: dan maar in een hoekje op de grond!

De kwaliteit van de jonge vogels is boven verwachting. Prima broeken , mooi masker en een goede warme kleur.

 

 

 

Voor het broedseizoen 2016 heb ik alle maskeramadines verkocht om ruimte te maken voor nieuwe soorten : rietvinken en nonnen